(25kB)
  strona główna> gazetka parafialna

strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii


(5kB) Cud Bożego Narodzenia
(5kB) Bóg się rodzi dla Każdego
(5kB) Puk... puk... Kolęda
(5kB) Sprawozdanie za rok 2003
(5kB) Moc polskiego potriotyzmu


(8kB) Sylwetki(5kB)RODZINA PARAFIALNA


W listopadzie 2003r. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum przystąpili do ogólnopolskiego konkursu "Alfik humanistyczny 2003". Wyniki konkursu wszystkich ucieszyły. Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki.

Mateusz Małaczek
(5kB)1 miejsce w województwie i 1 miejsce w kraju. Mateusz to uczeń kl. III. Ma wiele zainteresowań Pasjonuje go gra w szachy, w której również odnosi sukcesy. Lubi matematykę. Uczy się w szkole muzycznej gry na gitarze. Wiele czasu wolnego poświęca na czytanie książek. Interesuje się również sportem.

Ania Rosiak
(5kB)3 miejsce w województwie i 39 miejsce w kraju. Ania to uczennica kl. III. Pasjonuje ją w szczególności balet, na który uczęszcza od 4 lat. Jest uzdolniona plastycznie, w tej dziedzinie ma już kilka sukcesów. Wiele czyta. Jest zafascynowana pogłębianiem wiedzy religijnej. Uczy się gry na pianinie.

Kasia Stołowska
(5kB)9 miejsce w województwie i 106 w kraju. Kasia jest uczennicą kl. III. Jest humanistką. Z chęcią poznaje języki obce: angielski i niemiecki. Uczy się gry na pianinie. Każdą wolną chwilę wypełnia czytaniem książek. Samodzielnie pogłębia wiedzę religijną. Podziwia życie świętych, a szczególnie upodobała sobie Tereskę od Dzieciątka Jezus.

Piotr Landowski
(6kB)7 miejsce w województwie i 70 w kraju. Jest uczniem kl. II KG. Jest humanistą. Już od czwartej klasy szkoły podstawowej przejawiał zainteresowania historią, która stała się jego hobby. Szczególną uwagę skupia na pierwszej i drugiej wojnie światowej i militariach. Ma bogaty księgozbiór związany z ta tematyką. Pogłębia swoje zainteresowania poprzez indywidualną pracę z nauczycielem historii. Swoją wiedzę przekazuje w klasie prezentując wybrane fragmenty lektur.(5kB) Parafia
w internecie
(5kB) Upadnij na kolana      


(5kB) Co to za fundacja