strona główna> duszpasterstwo/ Wspólnota Wspomagająca Dusze Czyśćcowe


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii


(35kB)

Wspólnota Wspomagająca Dusze Czyśćcowe


Wspólnota powstała przy parafii Ducha Świętego w Koszalinie w inicjatywy świeckiej przy pomocy ks. Proboszcza Kazimierza Bednarskiego.

Oficjalnie rozpoczęła działanie pierwszego sierpnia 1991 r. po nawiązaniu kontaktu ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku.

Jest to zgromadzenie niehabitowe założone w roku 1889 przez O. Koźminskiego przy współpracy Wandy Olędzkiej.

W międzyczasie powstało Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca w Kobyłce i od tej chwili świeccy podlegają pod Dzieło.

Charyzmatem Dzieła jest niesienie pomocy zmarłym cierpiącym w Czyśćcu poprzez modlitwę, ofiarę Mszy świętej i odpusty.

W parafii jako wspólnota mamy swojego opiekuna ks. Andrzeja Popiołka