strona główna> duszpasterstwo/ Wspólnota Wspomagająca Dusze Czyśćcowe


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii


(35kB)

INFORMACJA o ADPC


Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca jest zorganizowaną, formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Członkiem ADPC może zostać każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez dostępne dla siebie środki jak modlitwę, ofiarę, jałmużnę, dobre uczynki itp.

Włączenie się do ADPC następuje przez dostarczenie do Centrum ADPC wypełnionej i osobiście podpisanej karty członka, na podstawie której otrzymuje się potwierdzenie w formie Pamiątki.

Członkowie ADPC mogą apostołować indywidualnie albo tworzyć za pozwoleniem księdza proboszcza grupy parafialne (jest ich ponad sto).

Wszyscy członkowie ADPC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Każdy poniedziałek jest dniem wzajemnej duchowej i modlitewnej łączności. W miarę swoich możliwości starają się też wspomagać Dzieło materialnie.

Za ADPC i formację jego członków z ramienia Zgromadzenia odpowiedzialna jest siostra moderatorka.

Dla młodzieży przeznaczone jest Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca tzw. MDPC.

W Centrum ADPC wydawany jest kwartalnik "Do domu Ojca", dla członków MDPC przeznaczony jest kwartalnik "7.Jcie Wieczne. "

Patronami ADPC są: Matka Boża Pośredniczka Łask (7 V) św. Józef (19 III) bł. Honorat Koźmiński (13 X) i bł. Maria od Opatrzności (7 II).Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres:

ADPC przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

ul. M. Curie-Skłodowskiej 4
05-230 KOBYŁKA
Tel. O/prefiks/22/786 26 11 lub O 600 831 552
e-mail: adpc@wp.pt