strona główna> duszpasterstwo/ Koło Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii

DO TEGO ODCIENIA MOGĄ NALEŻEĆ WSZYSCY LUDZIE NA ŚWIECIE ŻYJĄCY
(Dzienniczek św. Faustyny 1157)

CZŁONEK tego odcienia powinien przynajmniej jeden uczynek dziennie spełniać miłosierdzia, przynajmniej, a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia:

  • Słowo miłosierne - przez przebaczenie i pocieszenie;
  • Drugie - gdzie nie możesz słowem, to modlić się - i to jest miłosierdzie;
  • Trzecie - uczynki miłosierdzia.
A gdy przyjdzie dzień ostatni, z tego sądzeni będziemy i według tego otrzymamy wyrok wieczny". (Dz. nr 1158)

   Formacja Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego stanowiąca od samego początku swego istnienia w parafii Ducha Świętego tj. 29.01.1995 r. jeszcze jako grupa modlitewna pod nazwą Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego stworzyła fundament parafialnej Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, i stanowi trzon tej grupy modlitewnej do dnia dzisiejszego. Formacja Małych Rycerzy MSJ od 19.06.1998 r. otoczona jest oficjalna opieką Kościoła przez Księży Jezuitów z Kalisza i pod taką oficjalną nazwą - Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego jest przez tychże zakonników oraz Siostry Jezusa Miłosiernego formowana głównie poprzez zamknięte rekolekcje, spotkania modlitewne w kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego.

   Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w swojej duchowości łączy kult Miłosiernego Serca Jezusowego, którego głównym celem jest wynagradzanie za zniewagi wyrządzone Bogu, z kultem Miłosierdzia Bożego, w którym podstawowym aktem jest ufność i miłosierdzie (szerzenie i wypraszanie).

   Wszystkich ludzi modlitwy, pokuty, wynagrodzenia, a szczególnie tych którzy usłyszeli głos Boga wzywający ich do pracy w charyzmacie tej duchowości chrześcijańskiej zapraszamy do czynnego włączenia się w organizowane cykliczne spotkania koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii p. w. Ducha ś w. w Koszalinie. Szczegółowe informacje w gablotce wspólnoty Małych Rycerzy MSJ.

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam ... przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym zbawicielem." (Dz 1075)


Proboszcz parafii p.w. Świętego Ducha - ks.dr Kazimierz Bednarski
Opiekun koła Małych Rycerzy MSJ - ks. Bogusław Płocharski
Koordynator ośrodka i lider koła Małych Rycerzy MSJ - Wiesław Kaźmierczak