strona główna> duszpasterstwo/ Koło Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii

MSZE ŚWIĘTE

1. Każda pierwsza niedziela miesiąca:
godz. 15.00 - w kościele w intencji:
O Boże błogosławieństwo dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, ich opiekunów i dobroczyńców, oraz o wypełnienie woli Bożej, opiekę, liczebny i duchowy wzrost dla tej grupy modlitewnej.

2. Każdy I piątek miesiąca
godz. 24.00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:
Wynagrodzenie Miłosiernemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został ogłoszony Królem Polski. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i ich intencji zgodnych z wolą Bożą.

3. Każdy II piątek miesiąca
godz. 24.00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:
O Boże błogosławieństwo dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, a szczególnie dla chorych, proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy i wsparcia oraz o wypełnienie woli Bożej, opiekę, liczebny i duchowy wzrost w parafii, diecezji i całej Polsce.

4. Każdy III czwartek miesiąca
godz. 18.00 w kościele w intencji:
O wypełnienie się woli Bożej wobec dzieł Bożych i duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników, kleryków, osób Bogu poświęconych i opiekunów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

5. Okolicznościowe:
10 Luty - I niedziela, godz. 15:00 w int.:
Przez Niepokalane Serce Maryi podziękowanie Królowi Miłosierdzia za 12 lat życia grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Ducha Św., za wszystkich dotychczasowych opiekunów i członków tej wspólnoty z prośbą o Boże błogosławieństwo w dalszej misji tej wspólnoty.

15 Luty - II piatek, godz. 18.00 w kościele w int.:
Za przyczyną św. s. Faustyny, prośba o rychłą beatyfikację sł. B. Michała Sopoćki, oraz sł, b. Jana Pawła II.

22 Luty - IV piatek, godz. 18:00 w kościele w int.:
O uwielbienie Bożego Miłosierdzia przez Niepokalane Serce Maryi i podziękowanie za łaski BOŻE płynące przez widzialny wizerunek Jezusa Miłosiernego objawiony św. Faustynie przed 76 latami.

4 Marzec - wtorek, godz. 18:00 w kościele w int.:
Za przyczyną Św. Kazimierza - królewicza, podziękowanie Bożemu Miłosierdziu za dary Ducha Św. udzielone ks. Kazimierzowi Bednarskiemu, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w służbie Bogu, Kościołowi i duszom ludzkim. (int. Małych Rycerzy).

15 Marzec - sobota, godz. 18:00 w kościele w int.:
Przez przyczynę św. s. Faustyny, podziękowanie za + Ks. Bp Czesława Domina - apostoła Bożego Miłosierdzia w 11 rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach naszej parafii, diecezji oraz wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

15 Marzec - III sobota, godz. 21:00 w kaplicy w int.:
Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa - Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, naszym rodzinoift. Małym Rycerzom oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym którym Św. Józef patronuje, z prośbą o dalszą Jego opiekę.

Od Wielkiej Soboty 22.03. - do 30.03. godz. 18:00; z wyjątkiem 23-24.03. (Wielkanoc) i 30 marca (Święto Bożego Miłosierdzia) - godz. 15:00 w kościele w int.:
Przez Niepokalane Serce Maryi prośba o uwielbienie i szerzenie Bożego Miłosierdzia za przyczyną św. Faustyny i kolejno intencje wg nowenny do B. Miłosierdzia.

5 Październik - I niedziela, godz. 15.00 w kościele w int.:
Za przyczyną św. Faustyny prośba do króla Miłosierdzia o przebłaganie Ojca Przedwiecznego za grzechy nasze i całego świata.

16 Październik - czwartek, 18:00 w kościele w int.:
Za przyczyną św. Ignacego z Loyoli i św. s. Faustyny, podziękowanie za + ks. bp Ignacego Jeża - w 1-ą rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach naszej parafii, diecezji oraz wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

28 Październik - wtorek, 18:00 - w kościele:
w intencji opiekuna Małych Rycerzy ks. Tadeusza.

16 Listopad - niedziela, godz. 15.00 w kościele w int.:
Podziękowanie Bożemu Miłosierdziu za Matkę Bożą Miłosierdzia i Jej orędownictwo we wszystkich intencjach i modlitwach zanoszonych przed tron Pana Jezusa Miłosiernego, a szczególnie przez Wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

22 Listopad, - wigilia Chrystusa Króla Wszechświata sobota, godz. 24.00 (niedziela 00:00) w kaplicy w int.:
Przez wstawiennictwo Królowej Polski i przyczyną świętych narodu polskiego prośba o powszechne królowanie Jezusa Króla Polski w narodzie i państwie Polskim oraz wypełnienie się wszystkich dzieł Bożych wobec Polski i Polaków.