strona główna> duszpasterstwo/Poradnictwo Rodzinne 


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii





Sakrament małżeństwa powinien być zawarty w parafii jednego z narzeczonych. Tam też załatwia się sprawy przedślubne:

1. Najlepiej od razu po ustaleniu daty ślubu (nawet pół roku wcześniej) zarezerwować termin w parafii ślubu.

2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu z następującymi dokumentami:

a) aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) świadectwa chrztu (z parafii chrztu) z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania).

b) dokumenty poświadczające ukończenie lub uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim

c) dowody osobiste

3. Na podstawie tych dokumentów spisuje się protokół przedślubny oraz zapowiedzi, które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej. Osoba będąca spoza parafii, gdzie załatwiane są formalności musi dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii. Narzeczeni powinni również w najbliższym czasie odbyć nauki przedślubne.

4. Narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty, zaznaczając przy konfesjonale, że jest to spowiedź przedślubna, aby uzyskać od księdza podpis na specjalnym formularzu.

5. Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi oraz aktualne (sporządzone najwyżej na trzy miesiące przed dniem ślubu) zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w trzech egzemplarzach. Należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych

6. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki potwierdzające odbytą przez narzeczonych spowiedź.