strona główna> duszpasterstwo/ Rodzina Przyjaciól Seminarium Koszalińskiego 


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii


Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego


    Odpowiadając na inicjatywę śp. biskupa Czesława Domina, koszalińskie seminarium zaprasza nas do zadeklarowania swojej przynależności do Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Do RPSK mogą należeć ci, którzy codziennie, poprzez modlitwę lub ofiarowanie cierpienia, wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków naszej diecezji oraz wypraszają nowe powołania kapłańskie i zakonne.
    W naszej parafii wspólnotą opiekuje się ks. Piotr Zieliński. RPSK zaprasza w każdy I Czwartek Miesiąca na Eucharystię o godz. 18.00, a po niej na Nabożeństwo Pierwszoczwartkowe w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

MODLITWA ZA POWOŁANYCH

Panie Jezu, który powołujesz ludzi do Twojej służby w Kościele, błagamy Cię pokornie: Poślij robotników do Twojej winnicy. Poślij godnych kapłanów do Twego świętego Kościoła. Spraw, aby wszyscy, których wybrałeś do służby kapłańskiej, poszli za głosem Twego wezwania.
     Tych, którzy je realizują, to jest alumnów Seminarium Koszalińskiego, prowadź bezpiecznie na drodze do kapłaństwa, napełnij ich duchem modlitwy, wiary i miłości.
     Wzmacniaj w powołaniu biskupów i kapłanów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Błogosław ich trudy i prace. Spraw, aby byli solą ziemi, która chroni od wszelkiego zepsucia, i aby byli światłem świata. Udziel im łaskawie mądrości, cierpliwości i mocy, aby głosili Twoją chwałę i szerzyli Twoje Królestwo w ludzkich sercach. Matko Bolesna, Pani Skrzatuska, oddajemy Ci powołanych i całą Rodzinę Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Amen.