strona główna> duszpasterstwo/ Odnowa w Duchu Świętym 


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafii


Odnowa w Duchu Świętym


Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie.  „Veni Creator”. Powstała prawie 20 lat temu dn. 6 lutego 1991r. jako wspólnota modlitewna, której charyzmatem jest uwielbienie Boga, służba modlitwą wstawienniczą,  m.in. za kapłanów o uzdrowienie duszy i ciała; służba na rzecz macierzystej parafii, a także indywidualna formacja członków wspólnoty.

            Zapraszamy do udziału w spotkaniach w każdy poniedziałek po Mszy Św. o godz. 18:00 w Kościele pw. Ducha Świętego lub w Kaplicy Chrystusa Króla (przy tym Kościele). Spotkania członków i sympatyków wspólnoty mają różną formą i przebieg (są wcześniej rozeznawane i przygotowywane przez tzw. diakonię pastoralną).

Spotkania te są otwarte!!! Dla wszystkich chętnych – przyjdźcie i zobaczcie, poczujcie jak działa we wspólnocie Żywy Zmartwychwstały Pan  Jezus Chrystus. Obecny tu w Swoim Duchu – miłości, braterstwa, jedności, pokoju, radości, wzajemnej pomocy i opieki !!!

W relacjach z braćmi i siostrami we wspólnocie pogłębiamy wiarę, nadzieję i miłość, które przemieniają nasze serca i nasze życie. Uczymy się tu słuchać Pana w Jego Słowie, żyć Ewangelią i służyć z miłością bliźnim. Wspólnota to przedsmak Królestwa Bożego !

Opiekunem duchownym wspólnoty jest Ks. Bogusław Płocharski.

Lider współnoty  Grażyna Sienkowska

Animatorzy: Janina Król

                 Marcin Muszyński i in.

 

Plan ramowy spotkań:

I poniedziałek miesiąca  Adoracja Najświętszego Sakramentu – modlitwa uwielbienia  Kościół pw. Ducha Świętego. Po adoracji krótkie spotkanie w Kościele

II poniedziałek miesiąca – Spotkanie modlitewne w Kaplicy Chrystusa Króla Uwielbienie śpiewem, modlitwa równoczesna i litanijna (kierowane przez rozeznane słowo). Konferencja duszpasterza  formacja w wierze.

III poniedziałek miesiąca – Nabożeństwo Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała – Kościół Św. Ducha – po mszy św. o 18:00 Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienia.

IV poniedziałek miesiąca  Spotkanie modlitewne – uwielbienie, modlitwa dziękczynna, prośby; medytacja wybranego fragmentu Pisma Św., dzielenie się w małych grupach: (jak Słowo Boże wpływa na nasze decyzje, czyny). Indywidualne świadectwa wiary i działania Boga w życiu Członków Wspólnoty.

V poniedziałek miesiąca (jeśli jest) – Radosne spotkanie wspólnoty – przy stole pełnym zazwyczaj przysmaków i tzw. AGAPA. Dzielenie się świadectwem wiary, dowcipy i in. ciekawe tematy (np. organizacyjne). Spotkania te odbywają się w prywatnych mieszkaniach członków wspólnoty lub na refektarzu.

 

  • wspólnota uczestniczy ponadto w rozeznaniu i prowadzeniu comiesięcznej Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienia w Katedrze  w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godz. 18:00 (wraz z innymi Koszalińskimi Wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym).
  • Dwa razy w rku mamy możliwość uczestnictwa w rekolekcjach diecezjalnych Odnowy w Duchu Św. w Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnym przy Seminarium Duchownym (Koszalin-Wilkowo) – najbliższy termin luty 2011r.
  • Spotykamy się także z innymi członkami wspólnot z całej diecezji na tzw. Dniach Jedności – czuwanie modlitewne, konferencje i wspólna Eucharystia (w różnych parafiach diecezji). Najbliższy Dzień Jedności Wspólnot Odnowy z diecezji odbędzie się Wiosną 2011r. w Parafii p.w. Ducha Św. w Koszalinie
  • Co roku – w maju – wyjeżdżamy na ogólnopolskie Czuwanie Wspólnot Odnowy W Duchu Św. do Częstochowy
  • Organizowane są też wyjazdy do Łodzi na spotkania ewangelizacyjno-formacyjne np. co 3 lata na Forum Charyzmatyczne, oraz Warsztaty dla liderów i animatorów organizowane przez wspólnotę „Mocnych w Duchu” z Łodzi
  • Wspólnota „Veni Creator”  pomaga w organizacji przebiegu Seminarium Odnowy w Duchy Św., które organizuje obecnie wspólnota „Miłosierdzie Boże” z Katedry Koszalińskiej
  • Nasza wspólnota  współuczestnicy w różnych in. ogólno-koszalińskich lub diecezjalnych inicjatywach nowej ewangelizacji.
  • Członkowie wspólnoty (niektórzy) opiekują się chorymi inni służą także w Caritas parafialnym i in. dziełach parafii pw. Ducha Świętego

 

Grażyna Sienkowska