strona główna> duszpasterstwo/Lektorzy Dorośli


strona główna duszpasterstwo oświata apteka sklep sport kancelaria ogłoszenia parafialne informacje o parafiiLEKTORZY DOROŚLI


Życie chrześcijańskie cechuje w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli. To spotkanie dokonuje się również dzięki modlitewnej i wytrwałej lekturze Pisma Świętego. Dlatego wszyscy lektorzy posługujący w parafii Ducha Świętego rozważają wspólnie tekst święty, by jeszcze mocniej pogłębić swoją więź z Jezusem.

Spotkania wraz z opiekunem – ks. Ireneuszem – odbywają się w

co drugi czwartek, po mszy świętej wieczornej.

Zapraszamy lektorów i wszystkich chętnych.